new-south_wales-f

หัวรถจักรไอน้ำ 1219 ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นโดยบริษัท Dubs and Company เป็นรถไฟที่เอาไว้สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร หัวรถจักรติดตั้ง TAB 438 .ใช้รูปแบบกระบอกสูบสองสูบชนิดเรียบง่าย ไม่มีการกลั่นตัว ใช้ระบบไอน้ำแบบอิเล็คโตรอเมริกัน มีโครงเหล็กจานสำหรับการยึดติดตั้งหม้อไอน้ำ ล้อภายนอกทั้งหมดจะถูกวิ่งโดยมีตลับลูกปืนเป็นส่วนหนึ่งในตัวขับเคลื่อนพร้อมกับการใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้เพลาลูกกลิ้งทำงาน มีปล่องไฟสูงมีโดมตังอยู่ด้านบนของบริเวณปล่องควันขนาดใหญ่ รถไฟแบบจักรไอน้ำรุ่นนี้จัดได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียว ถือว่าเป็นรถไฟรูปแบบต้นๆ สำหรับเอาไว้ให้บริการกับผู้โดยสาร รวมถึงยังเป็นรถไฟที่เชื่อมโยงกับ NSW หรือรถไฟแบบ Vintage Train นับว่าเป็นรถไฟที่มีความน่าสนใจอย่างมากทั้งในเรื่องของการออกแบบรวมถึงสไตล์ของตู้รถไฟ เริ่มีการก่อสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1880 สภาพในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นรถไฟที่มีสภาพเสื่อมโทรมไปเป็นอย่างมาก ด้วยความที่มีอายุค่อนข้างยืนยาว อย่างไรก็ตามยังคงนับได้ว่าเป็นรถไฟที่คนส่วนใหญ่ยังนิยมเข้ามาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย จัดว่าเป็นรถไฟที่มีความน่าค้นหาขบวนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เลยก็ว่าได้