new-south_wales-h

หัวรถจักรไอน้ำ 1803 ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นโดย บริษัท Vulcan Foundry ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของแท็งค์ บริเวณหัวรถจักรจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์แบบไอน้ำสองสูบอิ่มตัว ไม่มีการควบแน่นไอน้ำพร้อมกับเฟรมภายใน 6 คู่ ติดตั้งบริเวณเฟืองวาล์ว ล้อทั้งหมดถูกวิ่งอยู่ในตลับลูกปืนแบบธรรมดา ถือว่าเป็นรถไฟที่มีความสำคัญทางด้านวัฒธรรมอย่างมากเหตุเพราะนี่คือต้นแบบของรถไฟขนาดเล็กที่ได้มีคำสั่งให้สร้างขึ้นสำหรับการเคลื่อนย้ายในส่วนต่างๆ บริเวณย่านชานเมืองของซิดนีย์ตอนปลายศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นรถไฟเครื่องเล็กที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อการให้บริการ ปัจจุบันสภาพของรถไฟขบวนนี้ยังมีคุณภาพดีอยู่ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ ภายในรถไฟมากมายจนหากให้นำกลับมาวิ่งก็ยังคงสามารถวิ่งได้แบบสบายๆ จัดว่าเป็นรถไฟขนาดเล็กที่น่าสนใจอย่างมากภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นขบวนรถไฟต้นแบบสำหรับรถไฟขนาดเล็กในยุคอื่นๆ ต่อมา คนส่วนใหญ่เองเวลาเข้ามายังพิพิธภัณฑ์แล้วต้องการดูรถไฟขนาดที่เล็กกว่ารถไฟขบวนอื่นๆ ก็สามารถที่จะเลือกดูรถไฟขบวนนี้ได้ในทันที ถือว่าเป็นรถไฟที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการใช้งานจริงอย่างครบถ้วนสมบุรณ์ของออสเตรเลีย เป็นขบวนรถไฟที่สุดยอดอีกขบวนหนึ่ง