‘รถไฟใต้ดิน London’ คือ ระบบขนส่งมวลชนของ London การขับเคลื่อนใช้ระบบไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมีให้บริการทั้งรถไฟบนดิน และ รถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสายเดียวกัน จัดเป็นระบบการเดินรถไฟใต้ดินที่มีความโบราณมากสุดในโลก

มาทำความรู้จักกับ รถไฟใต้ดิน London ให้มากขึ้นกันเถอะ

รถไฟใต้ดิน London เปิดใช้ วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1863 สายแรกที่ได้รับการเปิดอย่างเป็นทางการ คือ สาย Metropolitan ในปัจจุบันได้รวมมาเป็น ‘สาย Circle’ วิ่งรอบชั้นในเมือง ตามด้วย ‘สาย Hammersmith & City’ ซึ่งมีสร้างเส้นทางจากตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังตะวันออก โดยระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน London มีทั้งหมด 274 สถานี เฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้บริการ 4.8 ล้าน/เที่ยว/วัน

‘The Underground’ เป็นเพียงเส้นทางส่วนน้อยเท่านั้น

ถึงแม้ว่าการเรียนขานว่า ‘The Underground’ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นึกถึงรถไฟใต้ดินก็ตาม แต่ความจริงแล้วมีเพียงร้อยละ 45 จากเส้นทางทั้งหมดเท่านั้น ที่มีลักษณะเป็นทางรถไฟในอุโมงค์ใต้ดิน นอกจากนี้พื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ของรถไฟใต้ดิน London ได้แก่ พื้นที่ทางตอนเหนือของแม่น้ำ Thames ทำให้พื้นที่ ทางตอนใต้ของ Greater London มีสถานีให้บริการเพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น  

โดยช่วงแรกของการก่อตั้ง เส้นทางในแต่ละสายของรถไฟใต้ดิน London ถูกสร้างรวมทั้งอยู่ได้รับการบริหารจัดการจากแต่ละบริษัทเอกชน ซึ่งลงทุนสร้างเส้นทางเหล่านี้พร้อมให้บริการประชาชน แต่ภายหลังก็ถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ ชื่อ ‘UNDERGROUND’ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และต่อมาภายหลัง ในปี ค.ศ. 1933 เส้นทางเหล่านี้ ก็ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันกับเส้นทางขนส่งทางใต้ผิวดินอื่นๆ รวมทั้งเส้นทางรถเมล์ เพื่อก่อกำเนิดการเส้นทางการขนส่งและการให้บริการ แห่งนคร London ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ สร้างความเป็นระเบียบ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ในปัจจุบันนี้ ผู้ดำเนินการให้บริการ คือ บริษัท London Underground Limited ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 หลังจากนั้นเป็นต้นมา รถไฟใต้ดิน London ได้ถูกควบรวมเข้าไว้ในองค์กร องค์การคมนาคมสำหรับLondon หรือ TfL โดยการควบคุมรวมไปถึงการบริหารจัดการรถเมล์ , รถไฟรางเบาสาย Docklands , รถไฟเหนือดินของ London และ Crossrail หรือชื่อเรียกตามแบบทางการ คือ สาย Elizabethอีกด้วย

โดยการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินของกรุง London เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการเปิดระดมทุนอย่างมหาศาล ตามแบบฉบับที่ไม่เคยมีประเทศใดทำมาก่อน ส่งผลให้การสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินสายแรกของโลก ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นี้ ก็ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิวัติระดมทุนเพื่อนำเงินมาสร้าง ผ่านสถาบันการเงินยุคใหม่ สำหรับการเรียกรถไฟใต้ดิน London บางครั้งเรียกว่า The Underground หรือ The Tube อันมาจากลักษณะของอุโมงค์รถไฟใต้ดิน