รถไฟใต้ดินแห่ง New York สร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1904 โดยเป็นเครือข่ายระบบของเทศบาลนคร หากแต่ให้ขนส่งมวลชนมหานคร แห่ง New York City เป็นผู้เช่าพร้อมดำเนินงานเอง รถไฟใต้ดินนคร New York คือ ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังมีผู้ใช้บริการมากสุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยมีเส้นทางให้บริการ 26 เส้น และมีสถานีจอดมากถึง 472 สถานี แต่ถ้านับในแต่ละสถานี ก็จะมีมากถึง 424 สถานีเลยทีเดียว และจากการเก็บสถิติในปี ค.ศ.2017 พบว่ามีผู้ใช้บริการต่อวันสูงถึง 6,432,700 คนในวันธรรมดา โดยเป็นระบบขนส่งทางรางรถไฟ ซึ่งมีผู้ใช้งานหนาแน่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งในซีกโลกตะวันตก

โดยระบบรถไฟใต้ดิน New York มีความยาวของเส้นทางรวมทั้งสิ้น 380 กิโลเมตร และมีขนาดความกว้างของราง คือ 1.435 เมตร สำหรับเส้นทางวิ่ง มีการให้บริการและมีสถานีบริการกว้างใหญ่ครอบคลุมถึง 4 เขตเทศมณฑล ของมหานคร New York ได้แก่ Manhattan , Brooklyn , Queen และ The Bronx ซึ่งมีความกว้างใหญ่สมค่ำร่ำลือ แต่ถึงแม้จะเรียกว่าเส้นทางรถไฟใต้ดินก็ตาม แต่บริการรถไฟใต้ดินของ New York ก็มีระบบรางพิเศษ ซึ่งเป็นทางรถไฟแบบยกระดับให้สูงขึ้น หรือ เป็นเส้นทางรางระดับพื้นไม่ต่ำกว่า 40% โดยเฉพาะในเขต Manhattan และเขต Borough ซึ่งระบบรางอยู่ใต้ดินทั้งหมด

รถไฟใต้ดินนคร New York กับประวัติไม่ธรรมดา

รถไฟใต้ดินนคร New York สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904  ขึ้นแท่นเป็นรถไฟฟ้าที่มีอายุยืนนานอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นระบบขนส่งมวลชนของมหานคร New York โดยมีสำนักงานขนส่งมวลชนแห่งมหานคร New York เป็นผู้ดูแล โดยรถไฟใต้ดินของ New York เป็นหนึ่งการขนส่งภาคพื้นดิน ไม่กี่ระบบจากขนส่งสาธารณะทั่วโลกที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง

ถ้าพูดถึงมหานคร New York หนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญ และเป็นเมืองใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระบบขนส่งสะดวก ซึ่งมีโครงข่ายขนาดใหญ่มากที่สุด อีกทั้งยังมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของประชากรเป็นอย่างมาก และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย มีภาษาถึง 170 ภาษาที่ใช้กันในมหานคร New York แห่งนี้ และอีกจำนวน 36% ของประชากร ไม่ได้กำเนิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา หากแต่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ โดยระบบรถไฟใต้ดินนคร New York เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีน้อยแห่งและน้อยประเทศ จึงสมกับฉายาว่า ‘เมืองที่ไม่เคยหลับใหลจริงๆ’