Train-a

รถไฟ เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่บนรางเหล็กที่ได้กำหนดเส้นทางเอาไว้แล้ว ใช้ทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าหรือโดยสาร รางรถไฟส่วนมากมักจะประกอบด้วยรางเหล็ก 2 เส้นขนานกัน แต่ในปัจจุบันนี้ยังมีประเภทรางเดี่ยวหรือประเภทใช้พลังแม่เหล็กอีกด้วย รถไฟสามารถใช้แรงจากหัวรถจักร แต่รถไฟสมัยใหม่จะใช้พลังจากหัวรถจักรดีเซลหรือพลังงานไฟฟ้า ในยุคแรกของรถไฟขับเคลื่อนด้วยการใช้หม้อต้มน้ำทำให้เกิดไอน้ำ และไอน้ำก่อให้เกิดแรงดัน แรงดันช่วยขับเคลื่อนกลไกทำให้ล้อรถไฟเคลื่อนที่ได้นั่นเอง ทำให้เราเรียกรถไฟชนิดนี้ว่า รถจักรไอน้ำ ขบวนรถไฟแบ่งได้หลายส่วน ได้แก่ หัวรถจักร, รถดีเซล , รถโดยสาร , รถสินค้า

Train-a-

ประวัติ

ยานพาหนะที่เรียกว่ารถไฟถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 300 มาแล้ว ตอนแรกมีจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบรรทุกถ่านหิน รถติดล้อแล่นไปตามรางและใช้กำลังจากม้าลาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1814 George Stephenson ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ำขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรก มีนามว่า Rocket โดยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองเป็นผลสำเร็จ จึงนำมาใช้ลากรถแทนม้าในเหมืองถ่านหิน ณ Killingsworth หลังจากนั้นก็ได้มีผู้นำไปต่อยอดประดิษฐ์รถจักรไอน้ำและรถจักรชนิดอื่นๆ ขึ้นอีกมากมายหลายแบบ จากการพัฒนาที่มีความหลากหลายขึ้น รถไฟจึงได้เปลี่ยนสภาพจากรถขนถ่านหินมาเป็นรถขนส่งผู้โดยสารมาถึงปัจจุบัน

Rocket ของ George Stephenson นั้นไม่ธรรมดา มาจากเหตุการณ์ที่บริษัทรถไฟระหว่าง Liverpool กับ Manchester  ได้จัดให้มีการประกวดการใช้กำลังลากจูงขบวนรถ ผลปรากฏว่า รถจักร Rocket ของ George Stephenson ชนะการประกวด โดยรถจักรของเขามีการใช้ท่อไฟ จำนวนหลายท่อในหม้อน้ำทั้งนี้มันสามารถแทนการต้มน้ำทั้งหม้อแบบดั้งเดิม เรียกว่ามีการพลิกแผลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  ในช่วงเวลาเดียวกัน ความสนใจในเรื่องการรถไฟก็ได้แพร่ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป

ส่วนกิจการรถไฟในประเทศไทยนั้น ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2429 ในตอนนั้นไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กทำการสร้างทางรถไฟสายแรกจาก กรุงเทพมหานคร ถึงปลายทาง สมุทรปราการ เป็นระยะทางทั้งสิ้น 21 กิโลเมตร ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 รัชกาลที่ 5 จึงได้โปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้น ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 ซึ่งทางการได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟหลวงยึดถือสืบต่อกันมา ปัจจุบันทางรถไฟสายสำคัญของประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  4 สาย ได้แก่ สายเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ไปจนสุโขทัย , สายใต้ สุดที่ประเทศมาเลเซีย , สายตะวันออก สุดจังหวัดสระแก้ว และ สายตะวันออกเฉียงเหนือ