high-speed

คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ว่าจ้างทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มีมูลค่ากว่า 225 พันล้านบาท ซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่าง 3 สนามบินใหญ่ของประเทศไทย เป้าหมายเพื่อการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจากนา ๆ ประเทศที่ไหลเข้ามาประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายในรอบ 10 ปี ที่มีแนวโน้วว่าจะมากขึ้นไปอีกในอนาคตข้างหน้า เพื่อเป็นการรองรับจึงต้องพัฒนาในด้านการขนส่งขนานใหญ่ ให้ทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ๆ โดยระบบรางรถไฟฟจะเชื่อมต่อระหว่างสองสนามบินในกรุงเทพมหานครได้แก่ สนามบินดอนเมือง กับ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยสงครามเวียดนาม ในจังหวัดระยอง

ทางรัฐบาลคาดว่าจะได้ผู้ชนะในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน PPP ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และคาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานได้ในปี 2023 โดยราคาโครงการเปิดตัวที่ 225 พันล้านบาท ต่างจากที่เคยประกาศก่อนหน้าที่ 25 พันล้านบาท ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประมูลเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ รถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนหนึ่งของแผน ปฏิบัติการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย คิดเป็นมูลค่า 2.02 ล้านล้านบาทครอบคลุมทั้งทางรถไฟสนามบิน และท่าเทียบเรือแห่งสำคัญของไทย กระทรวงการคลังคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 4.2% ในปีนี้ หลังจากที่ขยายตัว 3.9% ในปีที่แล้วซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 5 ปี

การก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากเส้นทางเดิมจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและรวมทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร ด้วยหัวรถไฟที่มความเร็วสูงถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับสถานีสุวรรณภูมิ ไปยังสถานีอู่ตะเภา ส่วนการเดินทางภายในเมืองจะถูกลงความเร็วลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสภาพแวดล้อมแถบตัวเมืองด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่ หนองคาย และระยองที่จะเสร็จสิ้นในปี 2036 โดยการร่วมมือกันระหว่างไทย – จีน

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยช่วงแรกในปี 2017 ถึง 2021 เชื่อมต่อรางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร ช่วงสองเชื่อมต่อนครราชสีมา – หนองคาย (ชายแดนไทย – ลาว) ระยะทาง 355 กิโลเมตร และจากสนามบินสุวรรณภูมิไป – สนามบินดอนเมือง – สนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งยังมีส่วนต่อขยายที่จะเชื่อมเส้นทางกรุงเทพมหานคร – พิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเส้นทางกรุงเทพ – หัวหิน ใหม่ในช่วงที่ 2 ของแผนงาน ซึ่งจะเริ่มในปี 2022 และกำหนดเสร็จในปี 2026 กับเส้นทาง พิษณุโลก – เชียงใหม่ ระยะทาง 288 กิโลเมตร ในช่วงที่สาม ปี 2027 ถึง 2036 จะเป็นการขยายเส้นทางกรุงเทพ – หัวหิน – สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 424 กิโลเมตร โดยคิดเงินมูลค่าเงินกว่า 1.57 ล้านล้านบาท